ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΕΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΕΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (1)

Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης ιδρυθηκαν με το Ν 4547/2018, Άρθρο 51.
 
Επιλαμβάνονται όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ.
 
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ
Content View Hits : 309336