ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

Aκολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε από την κ.Δήμητρα Δάφνη. Ακολουθούν τρία συνημμένα έγγραφα.


Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2012, με αφορμή την ανακήρυξή του από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έτους Νικηφόρου Βρεττάκου, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης, στην οποία φιλοξενείται το Αρχείο του Λάκωνα ποιητή και Ακαδημαϊκού.


Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η γνωριμία των μαθητών με τη ζωή και το έργο του ποιητή με τη βοήθεια κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:


•Πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων στο χώρο του Αρχείου στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Σπάρτης και στην πατρική οικία του ποιητή στην Πλούμιτσα.


• Συμμετοχή ομάδων μαθητών στα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιούνται στο
χώρο του Αρχείου, στην Πλούμιτσα, στο παράρτημα του Αρχείου στις Κροκεές και στην
Κουμαντάρειο Πινακοθήκη στη Σπάρτη.


• Φιλοξενία και παρουσίαση σε άλλους φορείς (σχολεία κ.α) κινητής έκθεσης (22-26 αφίσες), που
περιλαμβάνει χρονολόγιο της ζωής και του έργου του ποιητή και συνοδεύεται από εκπαιδευτικό
υλικό.


• Υποστήριξη ερευνητικών εργασιών με θέμα τον Νικηφόρο Βρεττάκο.


Για την οργάνωση δράσεων παιδαγωγικών επισκέψεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.Ελένη Τζανετάκου, διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης (τηλ.2731026853, 2731021180, fax.2731089331, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Σας καλούμε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του Αρχείου Νικηφόρου Βρεττάκου και να αναλάβετε πρωτοβουλίες  που θα βοηθήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν το έργο αυτού του σπουδαίου Έλληνα ποιητή,  να έρθουν σε επαφή με την ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία και τη λυρική του φύση.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π.&Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
Πέτρος  Δ. Μισθός


Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

 

Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα σχολεία να αποστείλουν ταχυδρομικά, μέχρι και την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 (με απόδειξη τη σφραγίδα του ταχυδρομείου), στη διεύθυνση :

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών, Γραφείο 2161, υπόψη της κ. Μπομπέτση, τα παρακάτω δικαιολογητικά (όλα εις πενταπλούν) :

1) το έντυπο της αίτησης, όπου θα συμπληρώνονται με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο του προτεινόμενου από το σχολείο μαθητή/μαθήτριας, η ημερομηνία γέννησης, τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας και της διεύθυνσης του σχολείου,

2) την έκθεση αξιολόγησης του μαθητή/μαθήτριας, στα Ελληνικά και στα Γερμανικά, (με τις υπογραφές: του Δ/ντή, του καθηγητή Γερμανικών και του φιλολόγου που διδάσκει τα περισσότερα μαθήματα στην τάξη του μαθητή), η οποία θα συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ελέγχου προόδου Α’ τριμήνου (για τους μαθητές Γυμνασίου) ή Α’ τετραμήνου (για τους μαθητές Λυκείου), του τρέχοντος σχολ. έτους (και από τη έλεγχο προόδου παρελθουσών τάξεων, σε περιπτώσεις μαθητών Λυκείου οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι διδάσκονταν Γερμανικά και στο Γυμνάσιο),

3) επιστολή (1-2 σελίδες), στα Γερμανικά, όπου οι μαθητές θα αναφέρουν τους λόγους συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και θα απαντούν σε κάποια ερωτήματα (βλ. συνημμένη Ρηματική Διακοίνωση),

4) τη δήλωση σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων,

5) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή άλλη επίσημη υγειονομική αρχή, και

6) φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μαθητή/της μαθήτριας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στη συνημμένη Ρηματική Διακοίνωση.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση υποψηφιότητας ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποψηφίων.

Φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά υποψηφίων ή εκτός των απαιτούμενων ορίων ηλικίας αυτομάτως θα απορρίπτονται.

Η τελική επιλογή των μαθητών θα γίνει από επιτροπή την οποία θα συστήσει η Γερμανική Πρεσβεία της Αθήνας.

Εφόσον επιλεγεί μαθητής ή μαθήτρια που έχει προτείνει το σχολείο σας, θα ειδοποιηθείτε άμεσα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παραπάνω προκήρυξη (με τα σχετικά συνημμένα) έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. http://www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Ευρωπαϊκή Ένωση & Διεθνείς Οργανισμοί.

Συνημμένα : ένδεκα (11) σελίδες.

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Εσωτερική διανομή:

- Δ/νση Δ.Ε.Σ., Τμήμα Β΄

 

ΘΕΜΑ: « Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου ».

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου θέλοντας να κινητοποιήσει τους μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και  να αγαπήσουν το περιβάλλον καθώς και να συμβάλει στην προβολή της Πελοποννήσου ως προορισμού σχολικών εκδρομών θα προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακού υλικού που θα έχει στόχο την ανάδειξη και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό : 1) κάθε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πάρει μέρος στην Πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου, παράλληλα με την ανάρτηση του υλικού του στην ψηφιακή πλατφόρμα,  θα  στείλει το παραπάνω υλικό  και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει. 2) Κάθε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα στείλει το παραπάνω υλικό στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, καθηγητές, καθηγητές πληροφορικής,  εικαστικών, υπεύθυνοι προγραμμάτων κ.λπ), θα πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία και επεξεργασία του παραπάνω υλικού. Σε περίπτωση που στις σχολικές μονάδες συγκεντρωθεί πληθώρα υλικού από τις διάφορες τάξεις, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων και τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων, από το σύνολο του υλικού που θα συγκεντρωθεί, θα επιλεγεί το πιο αντιπροσωπευτικό για τη σχολική μονάδα και τον τόπο που ανήκει αυτή  και θα αποσταλεί στους υπευθύνους ΠΛΗΝΕΤ.
Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα συσταθεί επιτροπή υποδοχής, επεξεργασίας και επιλογής του υλικού, το οποίο θα εκπροσωπήσει το Νομό. Η επιτροπή θα συσταθεί άμεσα και θα περιλαμβάνει ένα μέλος του ΚΠΕ, τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων της  Διεύθυνσης και έναν υπεύθυνο του ΠΛΗΝΕΤ, για την τελική σύνθεση. Το τελικό βίντεο θα είναι διάρκειας 3 – 5  λεπτών με ήχο (τραγούδι, αφήγηση, απαγγελία, κ.λπ) και θα προκύψει μετά από επεξεργασία/ σύνθεση των ΠΛΗΝΕΤ. Το υπόλοιπο υλικό που θα απομείνει από την επεξεργασία, θα ενιαιοποιηθεί ψηφιακά και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης.
Την Κυριακή 1η Απριλίου 2012, προγραμματίζεται να γίνουν εκδηλώσεις στις έδρες των Νομών (ή και των Δήμων), για την προβολή και την αξιοποίηση του υλικού. Λεπτομέρειες για τη δράση αυτή θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο.
Τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας, που θα πάρουν μέρος, έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη21 Μαρτίου 2012 , να αναρτήσουν το υλικό στη σελίδα http://vod.sch.gr αλλά και να στείλουν το υλικό τους στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου από το υλικό που θα αποσταλεί να δημιουργηθεί το βίντεο του Νομού και εν συνεχεία από το υλικό των πέντε Νομών, να δημιουργηθεί το βίντεο της Περιφέρειας, συνολικής διάρκειας 15 έως 20 λεπτών.
Κλείνοντας, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω :
  • Καλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τα Κ.Π.Ε., τους υπευθύνους των δράσεων, τους υπευθύνους των ΠΛΗΝΕΤ, τους Διευθυντές των Σχολείων και τους Συλλόγους Διδασκόντων, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, που ξεκινάει φέτος πιλοτικά και με περιορισμένο σχετικά χρόνο, προκειμένου να αποδώσει αποτελέσματα τόσο στα Σχολεία όσο και στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.
  • Παρακαλούμε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές και την όλη δράση να την δουν ως προσωπική ευκαιρία ανάδειξης και προβολής του τόπου τους. Παρακαλούμε επίσης τους εκπαιδευτικούς να περιοριστούν στην καθοδήγηση των μαθητών και όχι στην υποκατάστασή τους, γιατί το υλικό πρέπει να είναι αυθεντική, πρωτότυπη και ερασιτεχνική εργασία των μαθητών και όχι υλικό επαγγελματιών. Να χρησιμοποιηθούν απλά μέσα (του Σχολείου ή και των μαθητών) και η επεξεργασία να γίνει στις σχολικές μονάδες με τη βοήθεια των καθηγητών πληροφορικής.
  • Στα βίντεο που θα ληφθούν πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει να  φαίνονται πρόσωπα μαθητών ή εκπαιδευτικών, ή άλλων φυσικών προσώπων, αλλά μόνο το προς προβολή φυσικό τοπίο, αντικείμενο, αρχαιολογικός χώρος και, προκειμένου περί οικισμού, να αποφευχθούν περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης.
  • Την προσπάθεια αυτή την έχει αγκαλιάσει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία προτίθεται να θεσπίσει τρία (3) βραβεία καλύτερου υλικού, για τα οποία θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
  • Στην προσπάθεια αυτή είναι καλό να πάρουν μέρος όλες οι Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειάς μας, γιατί η προβολή του τόπου μας είναι και πρέπει να γίνει πρωτίστως υπόθεση της εκπαίδευσης. Γι αυτό καλούμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να γίνουν οι πρεσβευτές του τόπου τους και τους εκπαιδευτικούς να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία.
  • Για απορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνείτε με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις αρμόδιες επιτροπές.

Ευχόμαστε αυτή η δράση, που ξεκινάει φέτος πιλοτικά, να υιοθετηθεί, να αγαπηθεί, να επεκταθεί και να συμβάλει αφενός στην προβολή και στην ανάπτυξη του τόπου μας και αφετέρου στην ουσιαστική επίτευξη των στόχων και των σκοπών της εκπαίδευσης των παιδιών της πατρίδας μας.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π.&Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
Πέτρος  Δ. Μισθός


Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

 

Wednesday, 29 February 2012 10:26

Εφαρμογή «Μισθοδοσία online»

Στον παρακάτω ιστότοπο http://dide.arg.sch.gr/grmixan/misthodosia-online-app/ μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή "Μισθοδοσία online" και την οποία μπορείτε να ενσωματώσετε στο δικτυακό τόπο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων διευθύνσεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να βλέπουν τη μισθοδοσία τους.

Content View Hits : 311851