ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

Call for applications for external evaluator

            The Regional Directorate of Primary and Secondary Education of the Region of Peloponnese, Greece (PDEPELOP), Coordinator of the European Erasmus+ Project “European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths” (IDEA - 2019-1-EL01-KA201-062918)

Monday, 03 February 2020 09:32

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Page 7 of 347
Content View Hits : 309726