ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 22.3.2020

ΥΑ Πανελλαδικών Εξετάσεων: Πρόσβαση-  Διαδικασίες-  Οργανα ΝΕΟ σύστημα 2020 ΦΕΚ

Συνημμένο αρχείο

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση στα ελληνικά και στα αγγλικά

Page 3 of 346
Content View Hits : 309428