ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

Επισυνάπτεται αρχείο

Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

επισυνάπτεται αρχείο.

Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα εξετάσεων, δείτε το αρχείο

Εγκύκλιος ενημέρωσης για πανελλαδικές με το ΝΕΟ σύστημα, δειτε το συνημμένο

Page 7 of 346
Content View Hits : 309425