ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ. ΑΣΕΠ/20-12-2019- ΑΔΑ:ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμενα στους τελικούς αξιολογικούς Πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350//Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019  (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις από τη Δευτέρα 23-12-2019 έως και την Τρίτη 07-01-2020 (https://opsyd.sch.gr) κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ εκεί που είναι τα εγχειρίδια το Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.


Επισυνάπτεται

Ανακοίνωση

Υπουργική Απόφαση

ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι από 13-12-2019 παύει η ισχύς της παράτασης των κυρωμένων πινάκων κατάταξης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2018 – 2019 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, λόγω δημοσίευσης σε ΦΕΚ του οριστικού πίνακα κατάταξης της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2350/τ. Γ΄/ 13-12- 2019)


Ως εκ τούτου, από 13-12-2019 καμία πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους προαναφερόμενους πίνακες κατάταξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται

ΦΕΚ 2350/τ. Γ΄/ 13-12- 2019

Page 9 of 346
Content View Hits : 309390