Βιογραφικό

IM000176.JPG

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκα στην Λεμέσό της Κύπρου στις 30 Ιούλιου 1956. Φοίτησα στην 1η Αστική σχολή Λεμεσού και μετά στο Λανίτειο Γυμνάσιου Λεμεσού, όπου και αποφοίτησα το 1974. Από τον Νοέμβριο του 1974 έως και τον Απρίλιο του 1977 υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία.

Είμαι πτυχιούχος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας με ειδικότητα στην Χειροσφαίριση.

Διδάσκω σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 1985 – 86.

Διορίστηκα σαν μόνιμος εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 1995, με οργανική θέση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου Μεσσηνίας.  Μετατάχτηκα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, όπου και υπηρετώ μέχρι σήμερα,  το σχολικό έτος 1998 – 1999, με οργανική τοποθέτηση στο Γυμνάσιο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας.

Από το σχολικό έτος 2004 – 05 μέχρι το σχολικό έτος 2006 – 07 ήμουν Διευθυντής στο ΓΕΛ Μεθώνης και από το σχολικό έτος 2007 – 08 ανάλαβα καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας, όπου και υπηρετώ μέχρι σήμερα.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

05 / 07 / 1988 – Δίπλωμα ειδικότητας στο άθλημα της ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
08 / 07 / 1988 – Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.
29 / 04 / 2004 – Πτυχίο ΜΑΣΤΕΡ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ της Σχολής Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του ΝΙΣ, με αντικείμενο την κινησιοθεραπεία και τη διορθωτική γυμναστική της σπονδυλικής στήλης με θέμα «Σχέσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών και σκολιωτικής άσχημης στάσης παιδιών σχολικής ηλικίας (RELACIJE  MORFOLOSKOG KARAKTERISTIKA I SKOLIOTICNOG LOSEG DRZANJA KOD SKOLSKE DECE)»
07 / 07 / 2008 – Διδακτορικό δίπλωμα ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ της Σχολής Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του ΝΙΣ, με αντικείμενο την κινησιοθεραπεία και τη διορθωτική γυμναστική της σπονδυλικής στήλης με θέμα «Επιδράσεις του μοντέλου της διορθωτικής άσκησης στις κινητικές ικανότητες, μορφολογικά χαρακτηριστικά και σκολιωτική άσχημη στάση των παιδιών (EFEKTI MODELA KOREKTIVNOG VEZBANJA NA MOTORICKE SPOSOBNOSTI, MORFOLOSKE KARAKTERISTIKE I SKOLIOTICNO LOSE DRZANJE)»

 

 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

 1. Αγγλικά ( Επιπέδου Β2 )
Τίτλος : Certificate of Competency in English
Εκπαιδευτικό ίδρυμα : The University of Michigan

2. Σέρβικα ( Επιπέδου Γ2 )
Τίτλος : Σέρβικα (Π.Δ. 347/2003 – ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003 αρ.19, παρ. 2αii)

 

 ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:

1. Τίτλος πιστοποίησης : European Computer Driving License
Ημερομηνία πιστοποίησης : 13 / 03 / 2002
2.Τίτλος πιστοποίησης : Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ( Απόφαση 25212/ΚΓ/27 / 02 / 2008 Γ.Γ. ΥΠΕΠΘ )
Ημερομηνία πιστοποίησης : 01 / 07 / 2008

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Διευθυντής ΓΕΛ Μεθώνης, σχ. Έτη 2004 -2007
2.  Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας, από το έτος 2007 έως σήμερα (δύο θητείες). Σαν Προϊστάμενος ΕΠΚ, λόγω αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων, εκτελούσα και χρέη Σχολικού Συμβούλου ειδικότητας για τους νομούς Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία.
3. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από τον Απρίλιο 2010 έως και Ιανουάριο 2012.
4. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από τον Ιανουάριο 2012 έως και τον Οκτώβριο 2012

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 1. Αντιπρόεδρος ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου.
 2. Αναπληρωματικό Υπηρεσιακό Μέλος ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου
 3. Μέλος του Συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Αρκαδίας, στην διαδικασία κρίσεων 2011
 4. Μέλος του Συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Μεσσηνίας

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.Σωματικές δυσμορφίες μαθητών και μαθητριών δημοτικού σχολείου (POSTURALNI POREMECAJI UČENIKA I UČENICA OSNOVNIH SKOLA) – Δημοσίευση στην επετηρίδα εργασιών Πανεπιστημίου Φυσικής Αγωγής ΝΙΣ «FIS KOMUNIKACIJE 2003», μέλος της ερευνητικής ομάδας
2.Σχέση μορφολογικών χαρακτηριστικών και σκολιωτικής κακής στάσης του σώματος σε παιδιά σχολικής ηλικίας ( RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SKOLIOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA KOD ŠKOLSKE DECE) – Δημοσίευση στην επετηρίδα εργασιών Πανεπιστημίου Φυσικής Αγωγής ΝΙΣ «FIS KOMUNIKACIJE 2003», μέλος της ερευνητικής ομάδας
3.Σχέση μεταξύ πλατυποδίας και παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης ( RELACIJE IZMEĐU SPUŠTENOSTI SVODA STOPALA I POSTURALNIH POREMEĆAJA NA KICMENOM STUBU) – Δημοσίευση στην επετηρίδα εργασιών Πανεπιστημίου Φυσικής Αγωγής ΝΙΣ «FIS KOMUNIKACIJE 2005», μέλος της ερευνητικής ομάδας
4.Σχέση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης με τις ανθρωπομετρικές διαστάσεις μαθητών πέμπτης τάξης δημοτικού σχολείου ( POVEZANOST POSTURALNIH POREMEĆAJA NA KIČMENOM STUBU SA ANTROPOMETRIJSKIM DIMENZIJAMA KOD UČENIKA PETIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA) – Δημοσίευση στην επετηρίδα εργασιών Πανεπιστημίου Φυσικής Αγωγής ΝΙΣ «FIS KOMUNIKACIJE 2005», μέλος της ερευνητικής ομάδας

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σχ. Έτος 2007 – 08

 1. Διδακτική Φυσικής Αγωγής ( 10 ώρες )
 2. Αξιολόγηση ( 6 ώρες )

Σχ. Έτος 2008 – 09

 1. Διδακτική Φυσικής Αγωγής ( 14 ώρες )
 2. Αξιολόγηση ( 10 ώρες )

Σχ. Έτος 2009 – 10

 1. Διδακτική Φυσικής Αγωγής ( 6 ώρες )
 2. Δειγματικές διδασκαλίες ( 6 ώρες )
 3. Η αξιολόγηση ως Παιδαγωγική πράξη ( 6 ώρες )

Σχ. Έτος 2010 – 11

 1. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης ( 10 ώρες )
 2. Αξιολόγηση μαθητή – διδακτικού έργου – Σχολικής μονάδας ( 10 ώρες )
 3. Οργάνωση διδακτέας ύλης – Σχέδιο μαθήματος ( 6 ώρες )

 

 

 

 

Home 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.