Τα κουκιά

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παραδοσιακές στολές Ηπείρου

 

​​Είναι σκωπτικός χορός Θεσσαλίας ( περιοχή Καρδίτσας ) και συγκεκριμένα αναφέρεται στο χωριο Καρυά ( “Περασα μωρέ παιδιά, πέρασα από την Καρυά…” ). Το συναντάμε όμως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είτε με αλλαγή  του ονόματος του χωριού, ανάλογα με την περιοχή ( στην Αρκαδία η Καρυά γίνεται Χαριά, στην Νάξο γίνεται Νικαριά ( Ικαρία ) κ.τ.λ. ), είτε το ίδιο ( Καρυά Αργολίδας ).  Το μουσικό του μέτρο είναι 2/4 μπαγιό, η λαβή είναι με τα χέρια πάνω και λυγισμένους αγκώνες. Το τραγούδι μιλάει για το φύτεμα, το σκάλισμα, το μάζεμα και το φόρτωμα των κηπευτικών προϊόντων και ειδικά των κουκιών από τις γυναίκες του χωριού. Ο χορός χορευότανε κυρίως την περίοδο των Αποκριών, αλλά και στο γάμο ή στα γλέντια, συνήθως στα τελειώματά τους. Χορεύεται από άντρες, αλλά και γυναίκες στον ίδιο κύκλο με τις γυναίκες πίσω ή σε χωριστό κύκλο. Οι χορευτές, με βάση τα λόγια του τραγουδιού, κάνουν μιμητικές κινήσεις και μας δείχνουν πως φυτεύουν, σκαλίζουν, μαζεύουν και φορτώνουν τα κουκιά στην πλάτη τους. Ο χορός αποτελείται από δύο ( 2 ) μέρη. Το πρώτο μέρος είναι χορός στα τρία και το δεύτερο μέρος μιμητικές κινήσεις.

ΤΑ ΚΟΥΚΙΑ

Πέρασα μωρέ πέρασα, πέρασα από την Καρυά πέρασα από την Καρυά κι είδα τις Καρυώτισσες
κι είδα τις Καρυώτισσες πώς φυτεύουν τα κουκιά.
Έτσι τα, μωρέ παιδιά, έτσι τα φυτεύουνε έτσι τα φυτεύουνε οι Καρυώτ΄σσες τα κουκιά.

Ματαξά-, μωρέ ματαξά-, ματαξαναπέρασα ματαξαναπέρασα κι είδα τις Καρυώτισσες
κι είδα τις Καρυώτισσες πως σκαλίζουν(τσαπίζουν) τα κουκιά.
Έτσι τα, μωρέ παιδιά, έτσι τα σκαλίζουνε έτσι τα σκαλίζουνε οι Καρυώτ΄σσες τα κουκιά.

Ματαξά-, μωρέ ματαξά-, ματαξαναπέρασα ματαξαναπέρασα κι είδα τις Καρυώτισσες
κι είδα τις Καρυώτισσες πως ποτίζουν τα κουκιά.
Έτσι τα, μωρέ παιδιά, έτσι τα ποτίζουνε έτσι τα ποτίζουνε οι Καρυώτ΄σσες τα κουκιά.

Ματαξά-, μωρέ ματαξά-, ματαξαναπέρασα ματαξαναπέρασα κι είδα τις Καρυώτισσες
κι είδα τις Καρυώτισσες πώς μαζεύουν τα κουκιά.

Έτσι τα, μωρέ παιδιά, έτσι τα μαζεύουνε έτσι τα μαζεύουνε οι Καρυώτ΄σσες τα κουκιά.

Ματαξά-, μωρέ ματαξά-, ματαξαναπέρασα ματαξαναπέρασα κι είδα τις Καρυώτισσες
κι είδα τις Καρυώτισσες πως αλουνίζουν τα κουκιά.
Έτσι τα, μωρέ παιδιά, έτσι τα αλουνίζουνε έτσι τα αλουνίζουνε οι Καρυώτ΄σσες τα κουκιά.

Ματαξά-, μωρέ ματαξά-, ματαξαναπέρασα ματαξαναπέρασα κι είδα τις Καρυώτισσες
κι είδα τις Καρυώτισσες πώς σακιάζουν τα κουκιά.

Έτσι τα, μωρέ παιδιά, έτσι τα σακιάζουνε έτσι τα σακιάζουνε οι Καρυώτ΄σσες τα κουκιά.

Ματαξά-, μωρέ ματαξά-, ματαξαναπέρασα ματαξαναπέρασα κι είδα τις Καρυώτισσες
κι είδα τις Καρυώτισσες πώς φόρτωναν τα κουκιά.

Έτσι τα, μωρέ παιδιά, έτσι τα φορτώνουνε έτσι τα φορτώνουνε οι Καρυώτ΄σσες τα κουκιά.

 


Παρτιτούρα και μουσικό μέτρο χορού

Το μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4 μπαγιό δίσημο

 Τα βήματα του χορού ολοκληρώνονται σε έξι ( 6 ) μουσικά μέτρα


 

 

 

Κατεβάσματα

Μουσικό αρχείο του χορού

Κατεβάστε το μουσικό αρχείο του χορού από Dropbox σε μορφή mp3

Λαογραφικά και ανάλυση βημάτων

Κατεβάστε την ανάλυση βημάτων και τα λαογραφικά του χορού σε μορφή pdf


Video του χορού

Από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ

Δεν υπάρχει video στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ


Από το δυαδίκτυο

Από την εκπομπή της ΕΤ1 “Το αλάτι της γής”

Χορεύει το συγκρότημα της ΠΟΕΔ Λάρνακας Κύπρου


 

Home 1Φυσική αγωγή επιστροφήΧορός επιστροφή

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.