Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Φυσικής Αγωγής

 

 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής

ΦΕΚΤο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής

και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ αρ. φύλλου 304/13-03-03

 

33Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόσπασμα Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ αρ. φύλλου 304/13-03-03

32

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόσπασμα Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ αρ. φύλλου 304/13-03-03

 

 

 

Αναλυτικά Προγράμματα  Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

34 Το Αναλυτικό  Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
29

Αναλυτικό  Προγράμματος Σπουδών

Φυσικής Αγωγής Α’ και Β’ Δημοτικού

24Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Φυσικής Αγωγής Γ’ και Δ’ Δημοτικού

17Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Φυσικής Αγωγής Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ετήσιος προγραμματισμός Ε' Δημοτικού ΕΑΕΠ

Το Αναλυτικό  Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Γυμνάσιο )

 

Folder Documents

Οδηγίες για την διδασκαλία Φυσικής Αγωγής

Γυμνασίου

Ετήσιος προγραμματισμός ύλης Γ' ΓΕΛ

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Γενικό Λύκειο )

ΑΠ ΓΕΛΟδηγίες εφαρμογής της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Λύκειο ( Α.Π. 1990 )

NotePad

Οδηγίες ύλης Φυσικής Αγωγής Γενικού Λυκείου

 

 

Notepad2

Οδηγίες Φυσικής Αγωγής Α’ και Β’ τάξεων

Γενικού Λυκείου

 

Ημερολόγιο

Οδηγίες Φυσικής Αγωγής ΕΠΑΛ

2016

 

 

 


Φυσική Αγωγή 3Βαθμολόγηση μαθητών

 

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.