Ενδεικτική κατανομή ωρών

Ενδεικτική κατανομή ωρών ανά τάξη, αντικείμενο και

τρίμηνο ή τετράμηνο

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Ώρες ΦΑ συνολικά

Κατανομή ωρών στο έτος ανά αντικείμενο για το Δημοτικό Σχολείο σε excel

 

Κατανομή ωρών στο έτος ανά αντικείμενο για το Δημοτικό Σχολείο σε .pdf

 

 

Ώρες αναλυτικά

Ώρες αναλυτικά

 

Κατανομή ωρών ανά αντικείμενο αναλυτικά για το Δημοτικό Σχολείο σε excel

Κατανομή ωρών ανά αντικείμενο αναλυτικά για το Δημοτικό Σχολείο σε .pdf

 

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυμνάσιο

 

Ώρες ΦΑ ΓυμνασίουΏρες ΦΑ Γυμνασίου

 

Κατανομή ωρών ανά αντικείμενο αναλυτικά για το Γυμνάσιο σε excel

Κατανομή ωρών ανά αντικείμενο αναλυτικά για το Γυμνάσιο σε .pdf

 

 

 

 

Γενικό Λύκειο

Ώρες ΦΑ ΓΕΛ

Ώρες ΦΑ ΓΕΛ

 

 

Κατανομή ωρών  για το Γενικό Λύκειο σε excel

 

Κατανομή ωρών  για το Γενικό Λύκειο σε .pdf

 

 

 

 

Ώρες αντικειμένων ΦΑ ΓΕΛ

Ώρες αντικειμένων ΦΑ ΓΕΛ

 

Κατανομή ωρών  αντικειμένων για το Γενικό Λύκειο σε excel

 

Κατανομή ωρών  αντικειμένων για το Γενικό Λύκειο σε .pdf

 

 

 


Φυσική Αγωγή 3Βαθμολόγηση μαθητών

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.