Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατηγορία: ΕΠΑΛ Μαθητεία

ΕΠΑΛ Μαθητεία

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Μαθητείας

Παρατείνεται έως τις 15/3/2021 η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2021. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Βρείτε παρακάτω τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας (Ε΄ Φάση), ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά ΕΠΑ.Λ., για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ (βλ. συνημμένο αρχείο) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (βλ. συνημμένο αρχείο) Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2ο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (βλ. συνημμένο αρχείο) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΑΤΟΥ (βλ. συνημμένο αρχείο) Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (βλ. συνημμένο αρχείο) 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ-5ab27785 1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ-b0359b81 2ο...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, για την περιφέρεια Πελοποννήσου

Βρείτε παρακάτω, καθώς αναρτώνται σταδιακά, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας (Ε΄ Φάση), ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά ΕΠΑ.Λ., για την περιφέρεια Πελοποννήσου: Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ (βλ. συνημμένο αρχείο) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (βλ. συνημμένο αρχείο) Δ.Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2ο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ-4f9a2137 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-acb7c08c

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, από 07/01/2021 έως 15/01/2021, στη διεύθυνση  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr, σύμφωνα με οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2020-2021

Η ΠΔΕ Πελοποννήσου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2020-2021 τους υποψηφίους με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Πίνακα (βλ. συνημμένο έγγραφο). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00, έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, ώρα 23:59. Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας: Παράταση της ημερομηνίας λήξης για υποβολή αίτησης

Εγκρίθηκε η παράταση ημερομηνίας λήξης της υποβολής αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. – Εκπαιδευτών/-ριών Δ.Ι.Ε.Κ και επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/-ριών για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΙΕΠ –εδώ.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δ΄ Πρόσκληση για υποβολή αίτησης Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/-ριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), κατά το σχολικού έτος 2020-2021, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020». Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 19/10/2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 15:00. Για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τις λεπτομέρειες του προγράμματος...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Γνωστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας”

Σας γνωστοποιείται ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν δημοσιευθεί οι ακόλουθες υπουργικέςαποφάσεις ως εξής:– Στο τεύχος Β΄ 3292 έτους 2020 η με αρ. πρ. Φ2/102875/ΓΓ4 Υ. Α. με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών για την Ειδικότητα “Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών” για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας»– Στο τεύχος Β΄ 3993 έτους 2020 η με αρ. πρ. 119607/ΓΓ4 Υ. Α. σχετικά με την κατάρτιση 28 Προγραμμάτων Σπουδών Χώρου Εργασίας για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας»– Στο τεύχος Β΄ 4351 έτους 2020 η με αρ. πρ. Φ2/129450/ΓΓ4 Υ. Α. με θέμα «Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δήλωση θέσεων Μαθητείας 2020-2021 από ιδιώτες (Δελτίο Τύπου)

Όσοι ιδιωτικοί φορείς επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό της Μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που επέλεξαν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως εκπαιδευτική διαδρομή για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων Μαθητείας στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδό τους, έως τις 2/10/2020. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε΄ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ενημερωτικό Σημείωμα για Ιδιώτες Εργοδότες Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 2020-2021

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (βρείτε το παρακάτω ως συνημμένο) απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και παρουσιάζει συνοπτικά τις προϋποθέσεις και τα βήματα καταχώρησης των θέσεων εργασίας Μαθητείας που θα προσφέρουν κατά την Ε΄ φάση υλοποίησης του θεσμού. Συνημμένη θα βρείτε και τη Βεβαίωση Δεσμευμένης Θέσης, που αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα. Σημειώνεται ότι για τους εργοδότες του Δημοσίου είχε αποσταλεί η με αριθμό Πρωτ. 77324/Υ1/19-6-2020 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ....

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2