Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ-Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2686/τ. Β’/01-07-2020 δημοσιεύτηκαν η με αριθ. 83315/Δ3/30-06-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε.» και η με αριθ. 82609/ΓΔ4/29-06-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

μαθήματα, ωρολόγια προγράμματα