Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Τρίτη 07-07-2020 έως και την Πέμπτη 16-07-2020.

Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

εκπαιδευτικά θέματα, προϊστάμενος