Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχ. έτος 2020-2021

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 10-07-2020 έως και 24-07-2020.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

αίτηση απόσπασης εκπαιδευτική τηλεόραση