ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Στα παρακάτω έγγρφα θα βρείτε το πρόγραμμα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ 2019

επαναληπτικές εξετάσεις