Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών με Υ.Α.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν:

-Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021

-Ανάκληση απόσπασης Υποδιευθυντών/ντριών και απόφαση απόσπασης  Υποδιευθυντών/ντριών σε Δ.Ι.Ε.Κ.

-Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2020-2021

-Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης  Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολ. έτος 2020-2021

-Ανανέωση Απόσπασης και Νέα Απόσπαση εκπαιδευτικών στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το σχολ. έτος 2020-2021

Αποσπάσεις, ΔΙΕΚ, πρότυπα, ΣΕΠ