Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έτους 2020 – Κενές θέσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα έγγραφα:

α) για την έκδοση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ. 22308/04-12-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ”Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020”

β) για τις κενές οργανικές θέσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου οι οποίες είναι διαθέσιμες για κάλυψη μέσω μετάταξης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020 μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).