Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Έγκριση ανανέωσης του Εθνικού Θεματικού Δικτύου “ΕΛΙΑ”

Έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου “ΕΛΙΑ” που συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας.