Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

ΠΙΝΑΚEΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ TA ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Πελοποννήσου.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έναντι των πινάκων: από 28/7/2021 έως 30/7/2021 και ώρα 15:00, μέσω της πλατφόρμας, στην οποία υποβλήθηκαν οι αιτήσεις.