Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π. για το σχολ. έτος 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π. ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αποσπάσεις, ΣΕΠ