Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Aνακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. διδ. έτους 2021-22

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ  και σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αποσπάσεις