Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Δήλωση κενών για Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες ΕΕΠ, αφού μελετήσουν τα κενά των ΣΔΕΥ που ανακοινώνονται, όπως δηλώσουν τα ΣΔΕΥ με τη σειρά που επιθυμούν να τοποθετηθούν με τη συμπλήρωση της επισυναπτόμενης πλατφόρμας και την αποστολή της στο mail@pdepelop.gr από το mail που έχουν δηλώσει στον ΟΠΣΥΔ μέχρι τη Δευτέρα 30/8/2021 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της τοποθέτησής τους θα γίνει την Τρίτη 31/8/2021 και θα αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΔΑΣΥ που ανήκει το ΣΔΕΥ όπου θα τοποθετηθούν από 1 – 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Πληροφορίες: 2710230111

Προσοχή Ορθή επανάληψη των κενών στη φόρμα δήλωσης.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης μέχρι σήμερα Δευτέρα 30-8-2021 και ώρα 14:00. 

Επισυνάπτονται αρχεία

προσλήψεις