Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέση Διευθυντών και σε θέση Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για τις αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Αποσπάσεις, Σ.Δ.Ε.