Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΦΒ7/121875/Κ3 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους  – Τάξης Μαθητείας.