Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις