Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολ. έτος 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις