Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις, Δ.Ι.Ε.Κ.