Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.