Πρόσκληση εκπ/κών κλάδου ΠΕ60 και εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ87.09 για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολ. έτος 2022-2023.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 09-09-2022 έως την Τετάρτη 14-09-2022.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποσπάσεις, ΠΕ60, ΠΕ87.09, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ