Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας-ΦΕΚ

Εκδόθηκε ο επικαιροποιημένος κανονισμός λειτουργίας της Ζ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.

Επισυνάπτεται αρχείο.

Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας