Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1102/οικ.18804/02-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»

 

  • Την υπ’ αριθμ. 150107/Ε2/05-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)»

 

  • Πίνακα με τις κενές θέσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022 μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού (https://hr.apografi.gov.gr).