Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄136)

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄136).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 16-01-2023 και ώρα 08:00 έως 3-2-2023 και ώρα 16:00.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Εκκλησιαστικά Σχολεία, προκήρυξη