Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο πλαίσιο των αριθ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών, ορίζεται από την Τετάρτη 08-03-2023 και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 15:00.

Για τις προϋποθέσεις, τις ειδικότερες προθεσμίες και τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΑΣΕΠ, ΟΠΣΥΔ, προκήρυξη ΑΣΕΠ-Ενημέρωση ΟΠΣΥΔ