Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολ. έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 10-03-2023 μέχρι 20-03-2023 και ώρα 23:59.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

απόσπαση εξωτερικό, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ