Δελτίο τύπου- Πρόγραμμα Erasmus+ SUSEDI

Ενημερώνουμε ότι η ΠΔΕ Πελοποννήσου συμμετέχει σε ένα καινούργιο πρόγραμμα Erasmus με τίτλο προγράμματος «Route to Transformation of Educational Institutions through a Whole Institution Approach to Sustainability [SUStainability in EDucational Institutions- SUSEDI]». Ακολουθεί δελτίο τύπου με λεπτομέρειες για το “SUSEDI”

       

SUSEDI