ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Στο από 5-5-2023 Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ., αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους σε αυτές.

Το πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών υπάρχει στο συνημμένο αρχείο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ