Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας μορίων για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία της Πελοποννήσου

Παρακάτω θα βρείτε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα μορίων για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία της Πελοποννήσου Προσωρινός-πίνακας-μοριοδότησης-ΠελοποννήσουΛήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τελικός πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία

Παρακάτω θα βρείτε τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝΛήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023

Συνημμένα θα βρείτε την υπ’ αριθμ. 91175/Ε4/21-07-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023». Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΥΑ Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023_signed-cc9b6bb9

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3731/14-07-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 85745/Δ2/11-07-2022 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονταιπανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης ΗμερησίουΓενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 88371 - 2022 - Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης -29f5b8b9

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης

Εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση τοποθέτησης νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δείτε το συνημμένο αρχείο. 05-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_88595_E3_20220718ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29ΠΛήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.E., Δ.Ε. και ΕΕΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδων ΠΕ79 Μουσικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολ. έτος 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για τις αποφάσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΜΤ446ΜΤΛΗ-217-8d0ca2de ΩΜΗΝ46ΜΤΛΗ-7ΨΦ-142680fb

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σ.Δ.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Επισυναπτόμενα Αρχεία: 9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ-2802f9cb

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 4700_624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ_Προκήρυξη_11_7_22-861cf811 4700_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_κενά-8eff4984

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+KA210: GIG (Gamificated Introduction to Gamification)

 Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρες 18:00 – 20:00 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Erasmus+ KA210 – Σύμπραξη Μικρής Κλίμακας με τίτλο: GIG-Gamificated Introduction to Gamification (2021- 2-EL01-KA210-SCH-000050330) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας WebEx . Περισσοτερςες πληροφορίες στο συνημμένο δελτίο τύπου Επισυναπτόμενα Αρχεία: GIG_Gamificated Introduction to Gamification-f8db5a91

Συνεχίστε την ανάγνωση