Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Σάμου

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 01-09-2020 έως και 10-09-2020 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2997_Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα εξετάσεων και ορισμός εξεταστικών κεντρων Πανελλαδικών Εναναληπτικών Εξετάσεων  Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2020 8_27_Φ_253_111350_Α5_YA_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020_Ψ2ΝΑ46ΜΤΛΗ-ΙΝΣ 2020_28_8_Δ_Τ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ_2020

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 28-08-2020 μέχρι 07-09-2020. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 8139_ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊστ. Εκπαιδευτικών Θεμάτων_ΨΠΔΟ46ΜΤΛΗ-869 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Φθιώτιδας

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 27-08-2020 μέχρι 07-09-2020. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 27-8-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ me ADA 27-8-2020 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 26-08-2020 μέχρι 07-09-2020. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 13441 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ε.Θ. ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ Πελοποννήσου

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069632, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΕΣΥ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΖΒΡ46ΜΤΛΗ-ΓΛ4

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-08-2020 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολ. έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους.

Σας γνωστοποιούμε ότι η με αρ. 103/ΕΕΠΠΣ/24-8-2020 απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους», αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στο πρόγραμμα Διαύγεια με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Ω5ΖΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤΦ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ω5ΖΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤΦ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οδηγίες/δικαιολογητικά για τη Διαδικασία Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριών σε ΚΕΣΥ

Οι αναπληρωτές/τριες, που προσελήφθησαν για τα ΚΕΣΥ  αφού ετοιμάσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ακολουθούν τα παρακάτω βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους. Προσέλευση στο ΚΕΣΥ που τοποθετήθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας στη 1 ή 2 Σεπτεμβρίου: Όλοι οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στο ΚΕΣΥ που τοποθετήθηκαν και  υπογράφουν:  α) την σύμβασή τους εις τριπλούν [θα υπάρχει έτοιμη στο ΚΕΣΥ] β) την πράξη ανάληψης υπηρεσίας [κατεβάστε το έντυπο] καταθέτουν: αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης...

Συνεχίστε την ανάγνωση