Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Θέματα

Σχολικές μονάδες υπηρέτησης ΠΕ23 και ΠΕ30

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Περιέχονται μόνο τα στοιχέια για την ΠΔΕ Πελοποννήσου Επισυναπτόμενα Αρχεία: psyhologoi_2_Peloponnisos-d6494767

Συνεχίστε την ανάγνωση

Σχολεία σε αναστολή λόγω covid-19 (συνεχής ενημέρωση)

Παρακάτω φαίνονται οι σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τις οποίες έχουν ληφθεί ενεργές αποφάσεις αναστολής τμημάτων, τάξεων ή της σχολικής μονάδας συνολικά. ΣΧΟΛΕΙΟΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 12/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 26-12-2021E2 ΤΑΞΗ12/Θ Δ.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ24-12-2021Γ’, ΣΤ’ ΤΑΞΗ1o ΗΜΕΡ.ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ23-12-2021Γ’ ΤΑΞΗ1o ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ08-12-2021ΓΓ’ ΓΕΩΠΟΝΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ12-11-2021Γ22ο ΔΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ10/11/2021Δ2

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) καλεί με την αριθ. 147612/E4/29-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7) ειδική πρόσκληση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄και Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ των αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Eιδική πρόσκληση των ΕΕΠ-ΕΒΠ για δήλωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων/ΚΕΣΥ

Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ειδική Πρόσκληση_ανακοινοποίηση_9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7-7e80b026 ΕΕΠΕΒΠ_ΚΕΝΑ Ειδικής πρόσκλησης_παραρτήματα_ορθό-0c25cad3

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου – σχολικό έτος 2020-2021

Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, προσαρμογή λόγω covid-19. Δείτε τις συνημμένες εγκυκλίους Επισυναπτόμενα Αρχεία: egkyklios_28i_oktovrioy ekdiloseis_gia_tin_epeteio_tis_ethnikis_eortis_tis_28is_oktovrioy-03374213

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δ΄ Πρόσκληση για υποβολή αίτησης Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/-ριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), κατά το σχολικού έτος 2020-2021, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020». Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 19/10/2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 15:00. Για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τις λεπτομέρειες του προγράμματος...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Εκδόθηκε η 129431/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση για την δημιουργία του θεσμού του Συμβούλου της Σχολικής Ζωής. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης το έργο του συμβούλου είναι να συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Γνωστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας”

Σας γνωστοποιείται ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν δημοσιευθεί οι ακόλουθες υπουργικέςαποφάσεις ως εξής:– Στο τεύχος Β΄ 3292 έτους 2020 η με αρ. πρ. Φ2/102875/ΓΓ4 Υ. Α. με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών για την Ειδικότητα “Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών” για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας»– Στο τεύχος Β΄ 3993 έτους 2020 η με αρ. πρ. 119607/ΓΓ4 Υ. Α. σχετικά με την κατάρτιση 28 Προγραμμάτων Σπουδών Χώρου Εργασίας για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας»– Στο τεύχος Β΄ 4351 έτους 2020 η με αρ. πρ. Φ2/129450/ΓΓ4 Υ. Α. με θέμα «Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δήλωση θέσεων Μαθητείας 2020-2021 από ιδιώτες (Δελτίο Τύπου)

Όσοι ιδιωτικοί φορείς επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό της Μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που επέλεξαν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως εκπαιδευτική διαδρομή για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων Μαθητείας στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδό τους, έως τις 2/10/2020. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε΄ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ενημερωτικό Σημείωμα για Ιδιώτες Εργοδότες Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 2020-2021

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (βρείτε το παρακάτω ως συνημμένο) απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και παρουσιάζει συνοπτικά τις προϋποθέσεις και τα βήματα καταχώρησης των θέσεων εργασίας Μαθητείας που θα προσφέρουν κατά την Ε΄ φάση υλοποίησης του θεσμού. Συνημμένη θα βρείτε και τη Βεβαίωση Δεσμευμένης Θέσης, που αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα. Σημειώνεται ότι για τους εργοδότες του Δημοσίου είχε αποσταλεί η με αριθμό Πρωτ. 77324/Υ1/19-6-2020 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ....

Συνεχίστε την ανάγνωση