Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Απριλίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΧΩΜ46ΜΤΛΗ-268-f2bf7f77

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΜΑΡΤΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Μαρτίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΜΧΚ46ΜΤΛΗ-3ΘΖ-e6a6ff7c

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Φεβρουαρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 62ΔΣ46ΜΤΛΗ-ΠΞΚ-62d19aea

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη μεταστέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη μεταστέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Επισυναπτόμενα Αρχεία: Υποβολη προσφοράς 20220204-97a08747

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιανουαρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΩΣΙΘ46ΜΤΛΗ-079-4e0c29bc

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Δεκεμβρίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 92ΔΡ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4-07d20f60

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Νοεμβρίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΔ5Α46ΜΤΛΗ-ΣΩ6-55100c69

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Οκτωβρίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΓΩ346ΜΤΛΗ-Ρ49 (2)-0d5bf984

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ψ2Λ046ΜΤΛΗ-ΡΔ0-e22c381c

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Αυγούστου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ψ3ΡΤ46ΜΤΛΗ-ΝΑΥ-478a9f73

Συνεχίστε την ανάγνωση