Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Αυγούστου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΠΥΓ46ΝΚΠΔ-ΣΤΚ

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΙΟΥΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιουλίου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΘΜΑ46ΝΚΠΔ-Ε4Μ

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΙΟΥΝΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιουνίου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 9ΤΗΘ46ΜΤΛΗ-Λ7Π (1)

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΜΑΪΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Μαΐου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ψ0ΗΔ46ΜΤΛΗ-ΩΗΜ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την βιβλιοδέτηση πρακτικών της υπηρεσίας

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την βιβλιοδέτηση πρακτικών της υπηρεσίας Επισυναπτόμενα Αρχεία: Υποβολη προσφοράς 20230530

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Απριλίου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΗ4046ΜΤΛΗ-8Ψ7

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΜΑΡΤΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Μαρτίου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6Χ1446ΜΤΛΗ-5ΥΗ-cd4c9d27

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Φεβρουαρίου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 62ΑΜ46ΜΤΛΗ-Ρ2Μ-19fe9d15

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης          Επισυναπτόμενα Αρχεία: Πρόσκληση Υποβολης οικονομικής προσφοράς 20230217-33f216fd

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2
  • 5