Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΙΟΥΝΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200)περιόδου Ιουνίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΩΣΞ246ΜΤΛΗ-ΟΡ3-20a2536b

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΜΑΪΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Μαΐου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 995Ω46ΜΤΛΗ-2ΥΜ-c1e365d5

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Απριλίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΘΛΤ46ΜΤΛΗ-ΔΗΒ-5ca87c79

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΜΑΡΤΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Μαρτίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΗΦ246ΜΤΛΗ-ΟΤ7-c31e6cc0

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Φεβρουαρίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΓΛΨ46ΜΤΛΗ-50Τ

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιανουαρίου 2021. 61ΑΟ46ΜΤΛΗ-89ΡΛήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Δεκεμβρίου 2020 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΑΗΞ46ΜΤΛΗ-4ΧΑ-7cdf2763

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Νοεμβρίου 2020 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΞΞΗ46ΜΤΛΗ-5ΦΦ-e9d6fbe8

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Οκτωβρίου 2020 Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ψ3Ε246ΜΤΛΗ-9Η5-71327217

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΘΧΘ46ΜΤΛΗ-Χ4Φ

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2