Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Φεβρουαρίου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 62ΑΜ46ΜΤΛΗ-Ρ2Μ-19fe9d15

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την συντήρηση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης          Επισυναπτόμενα Αρχεία: Πρόσκληση Υποβολης οικονομικής προσφοράς 20230217-33f216fd

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιανουαρίου 2023 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 66Λ346ΜΤΛΗ-0ΨΟ-54660355

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Δεκεμβρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΦΗ846ΜΤΛΗ-Κ1Ν-79608096

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Νοεμβρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΔ7Θ46ΜΤΛΗ-ΨΙΥ-5dc63bef

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Οκτωβρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΔΛΔ46ΜΤΛΗ-7ΛΔ-f66a0482

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 9ΡΨΞ46ΜΤΛΗ-ΙΜΖ-83319e7b

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Αυγούστου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΕΧ346ΜΤΛΗ-2Β6-25da4679

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΙΟΥΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιουλίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΛΥΘ46ΜΤΛΗ-1Ξ7-e98487ec

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΙΟΥΝΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιουνίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 9Ξ5Γ46ΜΤΛΗ-ΝΣΤ-0fcd3aa3

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2
  • 4