Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΙΟΥΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιουλίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΛΥΘ46ΜΤΛΗ-1Ξ7-e98487ec

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΙΟΥΝΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιουνίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 9Ξ5Γ46ΜΤΛΗ-ΝΣΤ-0fcd3aa3

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΜΑΪΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Μαΐου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 9Ι6146ΜΤΛΗ-ΛΡΡ-6e2f946f

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Απριλίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΧΩΜ46ΜΤΛΗ-268-f2bf7f77

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΜΑΡΤΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Μαρτίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΜΧΚ46ΜΤΛΗ-3ΘΖ-e6a6ff7c

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Φεβρουαρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 62ΔΣ46ΜΤΛΗ-ΠΞΚ-62d19aea

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη μεταστέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη μεταστέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Επισυναπτόμενα Αρχεία: Υποβολη προσφοράς 20220204-97a08747

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιανουαρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΩΣΙΘ46ΜΤΛΗ-079-4e0c29bc

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Δεκεμβρίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 92ΔΡ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4-07d20f60

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Νοεμβρίου 2021 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΔ5Α46ΜΤΛΗ-ΣΩ6-55100c69

Συνεχίστε την ανάγνωση