Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΕΔΑ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης ιδρυθηκαν με το Ν 4547/2018, Άρθρο 51. Επιλαμβάνονται όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ.

ΜΕΛΗ

  • Παρίση Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, ως Πρόεδρο και μέλη τους κάτωθι:
  • Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Γυμνάσιο/Λύκειο, με αναπληρωτή της τον Σόλαρη Ιωάννη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
  • Παπαζήση Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο, με αναπληρώτριά της την Καραβά Ζαχαρούλα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
  • Σαραντοπούλου Στυλιανή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Νηπιαγωγείο, με αναπληρώτριά της τη Νικολάου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
  • Γκουτζιούλη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, του ΕΕΕΕΚ Μαντινείας Αρκαδίας για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Γυμνάσιο/Λύκειο, με αναπληρωτή της τον Πετρίδη Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας.
  • Πετράς Τιμόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, του Ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο, με αναπληρώτρια του την Βαρελοπούλου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.
  • Κεφιλή Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, του 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Νηπιαγωγείο, με αναπληρώτρια της την Κοντοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών, του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλαμάτας.
  • Τσιάλτα Ανδριανή, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, με αναπληρώτρια της την Κουρέτα Χριστίνα, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του ΚΕΣΥ Αρκαδίας.
  • Ανδριανάκου Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΣΥ Αρκαδίας, με αναπληρώτριά της την Αποστολοπούλου Αναστασία, κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας. Έδρα της Επιτροπής ορίστηκε η έδρα του Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) είναι πενταμελής (τα μέλη με αριθμ. 2 και 3 της παρούσας μετέχουν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης του μαθητή).

ΕΝΤΥΠΑ

Εδώ θα βρείτε χρήσιμα έντυπα και υποδείγματα αιτήσεων σχετικών με τη ΔΕΔΑ.