ΕΔΕΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Α.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) ιδρυθηκαν με το άρθρο 50 toy Ν. 5029/2023 (ΦΕΚ 55/Α/10.03.2023). Επιλαμβάνονται όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ.

ΜΕΛΗ

Παρίση Μαρία, (κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Αρκαδίας, ως Πρόεδρος
και μέλη τους κάτωθι:
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
α. Νικολάου Αλεξάνδρα (κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Κορινθίας,
με αναπληρώτριά της την Κανακάρη Ελένη (κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών), Σύμβουλο Εκπαίδευσης
Νηπιαγωγών Μεσσηνίας, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Νηπιαγωγείο.
β. Καραβά Ζαχαρούλα (κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Κορινθίας, με
αναπληρώτριά της τη Χρονοπούλου Αθανασία (κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων), Σύμβουλο Εκπαίδευσης
Δασκάλων Μεσσηνίας, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο.
γ. Αλεξοπούλου Βασιλική (κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Λακωνίας, με
αναπληρωτή της τον Σόλαρη Ιωάννη (κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων), Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων
Μεσσηνίας, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Γυμνάσιο/Λύκειο.
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Προϊσταμένες Ειδικών Νηπιαγωγείων-Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Καραπαναγιωτίδου Ειρήνη (κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών), Προϊσταμένη στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Σπάρτης,
με αναπληρώτριά της την Κοντοπούλου Ελένη (κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών), Προϊσταμένη στο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Καλαμάτας.
Διευθυντές Ειδικών Δημοτικών Σχολείων -Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Κωνστάνταρος Εμμανουήλ (κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων), ο οποίος τοποθετήθηκε Διευθυντής στο 1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας με την υπ’ αριθ. 2132/19-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΟΖ46ΜΤΛΗ-Ε7Ν) Απόφαση της
Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, με αναπληρωτή του τον Παπουτσή Γεώργιο (κλάδου ΠΕ71 Δασκάλων-ΕΑΕ),
Προϊστάμενο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου.
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Ψαρρά Σταυρούλα (κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων), Διευθύντρια στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Τρίπολης, με αναπληρωτή
της τον Πετρίδη Βασίλειο (κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων), Διευθυντή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας.
Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων κι ελλείψει αυτού/ής
Κουρέτα Χριστίνα (κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων), Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αρκαδίας, με αναπληρώτριά
της την Τσιάλτα Ανδριανή (κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων), του Ειδικού Δ.Σ. Τρίπολης.
Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών
Γκλίνος Γεώργιος (κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών), Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών
Λειτουργών, με αναπληρώτριές του την Καλογεροπούλου Ευγενία (κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών
Λειτουργών), του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μεσσηνίας και την Κόντη Αλεξία (κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών),
Διευθύντρια στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορίνθου.

ΕΝΤΥΠΑ

Εδώ θα βρείτε χρήσιμα έντυπα και υποδείγματα αιτήσεων σχετικών με την ΕΔΕΑ.