ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΕΔΑ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης ιδρυθηκαν με το Ν 4547/2018, Άρθρο 51. Επιλαμβάνονται όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ.

ΜΕΛΗ

  • Παρίση Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, ως Πρόεδρο και μέλη τους κάτωθι:
  • Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Γυμνάσιο/Λύκειο, με αναπληρωτή της τον Σόλαρη Ιωάννη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
  • Παπαζήση Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο, με αναπληρώτριά της την Καραβά Ζαχαρούλα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
  • Σαραντοπούλου Στυλιανή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Νηπιαγωγείο, με αναπληρώτριά της τη Νικολάου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
  • Γκουτζιούλη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, του ΕΕΕΕΚ Μαντινείας Αρκαδίας για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Γυμνάσιο/Λύκειο, με αναπληρωτή της τον Πετρίδη Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας.
  • Πετράς Τιμόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, του Ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο, με αναπληρώτρια του την Βαρελοπούλου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.
  • Κεφιλή Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, του 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, για την περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια φοιτά σε Νηπιαγωγείο, με αναπληρώτρια της την Κοντοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών, του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλαμάτας.
  • Τσιάλτα Ανδριανή, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, με αναπληρώτρια της την Κουρέτα Χριστίνα, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του ΚΕΣΥ Αρκαδίας.
  • Ανδριανάκου Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΣΥ Αρκαδίας, με αναπληρώτριά της την Αποστολοπούλου Αναστασία, κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας. Έδρα της Επιτροπής ορίστηκε η έδρα του Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) είναι πενταμελής (τα μέλη με αριθμ. 2 και 3 της παρούσας μετέχουν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης του μαθητή).

ΕΝΤΥΠΑ

Εδώ θα βρείτε χρήσιμα έντυπα και υποδείγματα αιτήσεων σχετικών με τη ΔΕΔΑ.