Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Καλύμνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους για την επιλογή τους στην κενούμενη θέση του Προϊσταμένου του ΚΕΣΥ Καλύμνου στη Δ/νση Πρωτ/θμιας ή Δευτ/θμιας, όπου έχουν οργανική θέση από 5-8-2020 έως και 14-8-2020.  Επισυναπτόμενα Αρχεία Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ. Καλύμνου 1.Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου 2.Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών 3.Υπόδειγμα-Υπεύθυνης-Δήλωσης-N1599

Συνεχίστε την ανάγνωση

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας

Το επισυναπτόμενο αρχείο αφορά την κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας. Επισυναπτόμενα Αρχεία ΨΓ3Ο46ΜΤΛΗ-ΚΤ7

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μόνιμοι διορισμοί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πελοποννησου

Πίνακας διορισμών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δείτε τον συνημμένο πίνακα Επισυναπτόμενα Αρχεία Διορισμοί_ΕΑΕ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, ΙΟΥΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Ιουλίου 2020 Επισυναπτόμενα Αρχεία 6ΖΘΘ46ΜΤΛΗ-Κ8Π

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παρακάτω επισυνάπτεται η ΥΑ καθορισμού του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού. Επισυναπτόμενα Αρχεία ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020 ΜΕ ΑΔΑ

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Στα παρακάτω έγγρφα θα βρείτε το πρόγραμμα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ 2019 Επισυναπτόμενα Αρχεία 6ΥΗΦ46ΜΤΛΗ-ΤΒΛ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΜΕ ΑΔΑ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πλήρωση με επιλογή πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 31-07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στο Κεντρικό Κτήριο ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.E. και Δ.E. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 29-07-2020 μέχρι 03-08-2020 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία 6ΔΡΗ46ΜΤΛΗ-3ΥΛ

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2
  • 9