Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε Υπηρεσίες και Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/05/2022-20/05/2022. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Εγκύκλιος για Αποσπάσεις σε φορείς_ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ-24b51334 Αίτηση για αποσπάσεις σε φορείς μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ-cf2c39e8

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 16-05-2022 μέχρι και τη Δευτέρα 30-05-2022. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’)και το άρθρ. 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’). Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΟΒΑΡΩΝ _ΠΑΘΗΣΕΩΝ_2022(Ω5ΣΙ46ΜΤΛΗ-5ΑΗ)-6a2e3c11

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 03/05/2022 έως και 20/05/2022. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2225_3-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ78 ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ με ΑΔΑ-f4c61e08

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΕΠ ΕΒΠ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛ ΥΠΑΙΘ_ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60-096c0b4b

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25-05-2022 και ώρα 23:59. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συμπληρωματικές μεταθέσεις,ανακλήσεις, διορθώσεις και αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις, διορθώσεις και αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 47244 - 2022 - «Συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων-da0de3bb 946Η46ΜΤΛΗ-ΧΓ3 Συμπληρωματικη αποφ μεταθέσεων-d2cd48b8 ΨΠΑΩ46ΜΤΛΗ-9Α1 ΥΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘ 2022-1e57d450

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Απριλίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΧΩΜ46ΜΤΛΗ-268-f2bf7f77

Συνεχίστε την ανάγνωση