Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, για το σχολικό έτος 2024-2025

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, για το σχολικό έτος 2024-2025. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 21-05-2024 έως και 28-05-2024. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τo επισυναπτόμενo αρχείo. ATT00222Λήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΓΙΑ_ΕΚ_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_2024Λήψη ΕΞΕ-52524-2024-Εξεταστικά-κέντρα-μουσικών-μαθημάτων-Μουσική-Εκτέλεση-και-Ερμηνεία-και-Μουσική-Αντίληψη-Θεωρία-και-Αρμονία-έτους-2024.-Λήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Αττικής

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 21-05-2024 μέχρι και 15-06-2024. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΛ-ΠΕ78-ΣΤΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΝΥ-ΠΔΕ-ΑΤΤΙΚΗΣ.-1-2024Λήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχεται από τις 21-05-2024, ημέρα Τρίτη, και λήγει στις 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. ΕΞΕ-49710-2024-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΛΗΡΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΜΕ-ΕΠΙΛΟΓΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΚΑΙ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-ΔΕΥΤΕΡΗΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΣΛήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αφίσα για την Πράξη: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001610 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2021-2027.  

«Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης και  στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ, με στόχο την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση,  τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την κάλυψη των αναγκών της  Πράξης απασχολούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης ή στελεχώνουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., νοσηλευτές για τους μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχολόγοι...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 10 Μαίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η Τελική Διακρατική Συνάντηση (Final Transnational Meeting) των εταίρων του προγράμματος «Fostering green social innovation and social entrepreneurship in school education- INITIATION».

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://pelop.pde.sch.gr/wp-content/uploads/PR_TPM_Patras.pdf

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 27-05-2024 (ώρα 13:00) έως και 10-06-2024 (ώρα 15:00). Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τo επισυναπτόμενo αρχείo. ΕΞΕ-49780-2024-Πρόσκληση-εκπαιδευτικών-προς-υποβολή-αιτήσεων-απόσπασης-στη-Γενική-Διεύθυνση-Σπουδών-ΠΕ-ΔΕ-για-το-σχολικό-έτος-2024-2025-Έκδοση-1Λήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση