Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (1019-206-9901200) περιόδου Νοεμβρίου 2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΔ7Θ46ΜΤΛΗ-ΨΙΥ-5dc63bef

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης μελών Ε.Ε.Π. που αιτούνται μετάθεση/οριστική τοποθέτηση και υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 126423/Ε4/14-10-2022 εγκυκλίου μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητάς της. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 05-12-2022 έως και 09-12-2022 στο e-mail: mail@pelop.pde.sch.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο. Επισημαίνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα συνυπολογιστούν κατά τη διαδικασία οριστικής τοποθέτησης. Επισυναπτόμενα...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων

Συνημμένα θα βρείτε: Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1102/οικ.18804/02-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»   Την υπ’ αριθμ. 150107/Ε2/05-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)»   Πίνακα με τις κενές θέσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου   Οι αιτήσεις υποβάλλονται...

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΦΕΚ ενεργοποίησης επταμελών επιτροπών για έκδοση πιστοποιητικού για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση( Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις)ΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας. Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

          Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (Α’ 156), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α’ 268), με το άρθρο 7 τουΝ.4283/2014 (Α’ 189), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (Α’ 17), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (Α’ 102), την με αρ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (Β’ 3557) καθώς και την με...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕ.Λ. έτους 2023

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕ.Λ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμιαεκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕ.Λ. του 2023, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 έως και Δευτέρα 12-12-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023-b3c1b279 Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023-b3c1b279 ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2023-e014339f ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2023-e014339f ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2023

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023 από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022. Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. Επισυναπτόμενα...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων

Σας διαβιβάζουμε την Ανακοίνωση, μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 15306/17-11-2022 (ΑΔΑ:6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων &αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Δ.Ε. (Γυμνάσια), στην 6η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», πουυλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη...

Συνεχίστε την ανάγνωση

2η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «Fostering green social innovation and social entrepreneurship in school education- INITIATION»

Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου από τον παρακάτω σύνδεσμο: Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2022_11_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_2η Διακρατική Συνάντηση_d-c034a4af

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Σχολικώνμονάδων που χαρακτηρίσθηκαν με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. ωςΠειραματικά ΣχολείαΚΑΙΓια την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένωνΕπιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 11/11/2022 και ώρα 12μμ και λήγει την Κυριακή 20/11/2022 και ώρα 23:59. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΝΒ846ΜΤΛΗ-Α5Υ_Πρόσκληση ΕΠΕΣ_11_22-a7d9e18e

Συνεχίστε την ανάγνωση