Υπηρεσιακά Συμβούλια

ΑΠΥΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΥΣΕΕΠ

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συγκροτήσεις

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συγκροτήσεις

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συγκροτήσεις

  • Α΄ Τμήμα Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Συγκρότηση Α Τμήματος

Αντικατάσταση μελών του Α Τμήματος

  • Β΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Συγκρότηση Β Τμήματος

Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου