• ΑΠΥΣΠΕ

  ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

    1. Οικονομόπουλος Δημήτριος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος.
    2. Γκίνη Αικατερίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, ως Αντιπρόεδρος.
    3. Σιδερης Δημήτριος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, ως μέλος.
    4. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης,  αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.
    5. Ζιάκας Ευάγγελος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

  Για τα θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

    1. Κουρουτός Μιχαήλ, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΛΕΟΝΤΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος .
    2. Γούλας Αλέξανδρος, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος.

  Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

    1. Μανθόπουλος Γεώργιος, («Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο».
    2. Μπουγάς Φώτιος, («Εκπαιδευτήρια Μπουγά», Ακοβίτικα, Καλαμάτα) ως μέλος.

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Γκέσουρας Φώτιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας.
  2. Σταυροπούλου Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
  3. Νταλιάνης Πέτρος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας.
  4. Σταματοπούλου Μαρίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
  5. Μεϊμέτης Παρασκευάς, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

  Γραμματέας του Συμβουλίου:  Λιακοπούλου Παναγιώτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, με αναπληρώτριά της την κ. Αθανασούλη Κωνσταντίνα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

  Τηλ επικοινωνίας με την Γραμματεία του Υ.Σ: 2710230116.

  Τελευταία ανασυγκρότηση ΥΣ.

 • ΑΠΥΣΔΕ

  ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Οικονομόπουλος Δημήτριος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος.
  2. Ξαρχάκου Νικολέττα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Σταματόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας, ως μέλος.
  4. Δελής Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.
  5. Ντούλας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

  Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

  1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΛΕΟΝΤΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος.
  2. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος.

  Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

  1. Μανθόπουλος Γεώργιος, («Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο») ως μέλος.
  2. Μπουγάς Φώτιος, («Εκπαιδευτήρια Μπουγά», Ακοβίτικα, Καλαμάτα) ως μέλος.

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Σελίμης Γεώργιος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας.
  2. Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02.
  3. Φειδάς Ιωάννης, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας.
  4. Κατσούλης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
  5. Σβερκούνος Σπυρίδωνας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

  Για θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης:

  • Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Μοντεσοριανά Σχολεία».
  • Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «Ιόνιος Σχολή».

  Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων:

  1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, (Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά-Κυραϊλίδη»).
  2. Τσίρος Γεώργιος, («Νέο Σχολείο», Δαλαμανάρα, Άργος).

  Γραμματέας ΥΣ: κ. Αθανασούλη Κωνσταντίνα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με αναπληρώτριά της την κ. Λιακοπούλου Παναγιώτα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.

  Τηλ επικοινωνίας με την Γραμματεία του Υ.Σ: 2710230119

  Τελευταία ανασυγκρότηση ΥΣ

 • ΠΥΣΕΕΠ

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Γκέσουρας Φώτιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας ως Πρόεδρος.
  2. Σταματόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ως Τακτικό Μέλος και Αντιπρόεδρος.
  3. Παρίση Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου ως Τακτικό μέλος.
  4. Μιχαλόπουλος Γεώργιος, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του Κ.Ε.Σ.Υ. Αργολίδας ως α' τακτικό αιρετό μέλος.
  5. Λαμπροπούλου Σοφία, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ21 Λογοθεραπευτών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μαντινείας ως β' τακτικό αιρετό μέλος.

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Αντωνίου Αλέξανδρος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
  2. Φειδάς Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
  3. Κουρέτα Χριστίνα, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας.
  4. Ανδριανάκου Καλλιόπη, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας, αιρετός εκπρόσωπος.
  5. Πανουσιέρη Ελένη, ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, αιρετός εκπρόσωπος.

  Για θέματα  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού συμμετέχει η κ. Ηλιοπούλου Κανέλλα, κλάδου ΔΕ01 - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας, με αναπληρώτριά την κ.Ράλλη Σοφία, κλάδου ΔΕ01 -Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης.

  Γραμματέας ΥΣ:  Γιαννοπούλου Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων  με αναπληρώτριά της τη Δαγρέ Τριαντάφυλλη, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

  Τελευταία ανασυγκρότητση ΥΣ