Υπηρεσιακά Συμβούλια

 • ΑΠΥΣΠΕ

  ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΜΕΛΗ:

  1. Οικονομόπουλος Δημήτριος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ντρίμερη Δημήτριο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  2. Γκίνη Αικατερίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την Σταυροπούλου Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
  Πελοποννήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  3. Σιούτη Θεοφανεία, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Σίδερη Δημήτριο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  4. Σταματοπούλου Μαρίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μπαλιάμη Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  5. Ραντίτσας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Γούδα Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

  Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
  4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
  Σαρρή Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Κωστέα- Γείτονα».
  5. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Ιόνιο Σχολή».

  Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων
  4. Μανθόπουλος Γεώργιος, («Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο», 4ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου) ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, (Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά-Κυραϊλίδη»).
  5. Μπουγάς Φώτιος, («Εκπαιδευτήρια Μπουγά», Ακοβίτικα, Καλαμάτα) ως μέλος με αναπληρώτριά του την Ατσόγλου Αγγελική, («Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου», Γαλότα Ισθμού, Κόρινθος).

   Γραμματέας του Συμβουλίου: . Λιακοπούλου Παναγιώτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου με αναπληρώτριά την κ. Αθανασούλη Κωνσταντίνα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου.

  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

  Τηλ επικοινωνίας με την Γραμματεία του Υ.Σ: 2710230116.

  Τελευταία ανασυγκρότηση ΥΣ.

 • ΑΠΥΣΔΕ

  ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΜΕΛΗ:

  1. Οικονομόπουλος Δημήτριος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Γαληνό Ιωάννη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01.
  2.  Ξαρχάκου Νικολέττα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
   Πελοποννήσου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  3.  Οικονομίδης Αγάπιος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Λιακοπούλου Ευστρατία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
  4. Δελής Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σουγλέ Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
  5. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Παναγή Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
   Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

      4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά             Σχολεία» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σαρρή Χρήστο,                  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02,        που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Κωστέα -Γείτονα»
       5. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Εκπαιδευτήριο «Ι.Μ.
           Παναγιωτόπουλου» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό                 κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» σχολή.

          Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών   αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων
       4. Μανθόπουλος Γεώργιος, («Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο») ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, (Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη                  Παιδεία, Βαθειά-Κυραϊλίδη»).
     5. Μπουγάς Φώτιος, («Εκπαιδευτήρια Μπουγά», Ακοβίτικα, Καλαμάτα) ως μέλος με αναπληρωτή του τον Τότσικα Αλέξανδρο, («Αυτενεργώ», Νότιος Περιφερειακός,            Άργος).

  Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Αθανασούλη Κωνσταντίνα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου με αναπληρώτριά της την κ. Λιακοπούλου Παναγιώτα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου.
  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

  Τηλ επικοινωνίας με την Γραμματεία του Υ.Σ: 2710230119

  Τελευταία ανασυγκρότηση ΥΣ

  ΠΥΣΕΕΠ

   ΜΕΛΗ

  1. Σίδερης Δημήτριος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Πολίτη Φώτιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.
  2. Σαμαράς Βασίλειος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας ως Μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια την Καρούντζου Γεωργία, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
  3. Παρίση Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κουρέτα Χριστίνα, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αρκαδίας.
  4. Νατσιοπούλου Κωνσταντινιά, Ε. Ε. Π. κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μεσσηνίας ως μέλος (σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν.4763/2020), με αναπληρώτρια την Τζανάκου Μετάνθη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης (σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν.4763/2020).
  5. Μπόγρη Δαμασκηνή, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Αργολίδας ως μέλος (σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν.4763/2020), με αναπληρώτρια την Αυδούση Ελένη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κορίνθου, αιρετή εκπρόσωπο.

  Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα τα οποία αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ορίζουμε εκπρόσωπο την Ηλιοπούλου Κανέλλα, κλάδου ΔΕ01 – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας με αναπληρώτριά της τη Ράλλη Σοφία, κλάδου ΔΕ01 – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης.

  Ως Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Γεωργαρά Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αρκαδίας που υπηρετεί με απόσπαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με αναπληρώτριά της την Κοσμοπούλου Αγγελική Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αρκαδίας που υπηρετεί με απόσπαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

  Συγκρότηση ΥΣ

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συγκροτήσεις

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συγκροτήσεις

Α΄ Τμήμα Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Ανασυγκρότηση

Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου