Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατηγορία: Ειδική Αγωγή

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου Ε.Α.Ε.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3939/τΒ΄/26-08-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 102141/Δ3/19-08-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου Ε.Α.Ε.» Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΦΕΚ 3939 Β 2021 ΩΠ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΑΕ 2021 22-abafb28b

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΜΕΑΕ Π.Ε ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-22

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων, θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία,  προκειμένου τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 65531 - 2021 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΜΕΑΕ Π.Ε 2021-22-fd61a919 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜ_6 2021-053cb1a2 Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 2021-1c3559e1 Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 2021-12665142

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2021-2022

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της χώρας να προγραμματίσουν τοεκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ-65533-2021-Ενέργειες προγρ. του εκπαιδ.έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε.-Λυκείων Ε.Α.Ε.-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ., Ε.Ε.Ε.ΕΚ-986d0de3

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΑΠΟ 20/5/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/5/2021. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_αποσπάσεων ΕΕΠΕΒΠ σε φορείς_ΩΘΙ646ΜΤΛΗ-7ΥΣ-1a6c48c6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22-c8339a77

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η΄ ΚΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ 20/05/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/05/2021. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ ΕΒΠ_2021-22_9ΡΨ546ΜΤΛΗ-ΤΛΩ-dbc7a9cf ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22-590fd207 ΒΕΒΑΙΩΣΗ για ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ-7ad29d16

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1941_ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος_αιτήσεων_μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ (1)-c1d9fb07 Αίτηση μετάθεσης-800434d4 1941_Αίτηση_βελτίωσης_θέσης-dffbe619 Βεβαίωση υπηρεσίας-979f36c0 1941_email_υπηρεσιών-703a317f

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ23-ΠΕ30

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16/12/2020 έως Δευτέρα 21/12/2020 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση_16-12_ανακοιν 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β-667123c3 Αντίγραφο του Ι ΙΙ ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ23-30_16-12-ef409984

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις διευκολύνσεις του ΕΕΠ, ΕΒΠ και των εκπαιδευτικών λόγω covid 19. adeiesΛήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ Πελοποννήσου

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069632, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΕΣΥ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΖΒΡ46ΜΤΛΗ-ΓΛ4

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2