Κατηγορία: Ειδική Αγωγή

Μόνιμοι διορισμοί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πελοποννησου

Πίνακας διορισμών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δείτε τον συνημμένο πίνακα Επισυναπτόμενα Αρχεία Διορισμοί_ΕΑΕ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση