Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατηγορία: Ειδική Αγωγή

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1941_ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος_αιτήσεων_μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ (1)-c1d9fb07 Αίτηση μετάθεσης-800434d4 1941_Αίτηση_βελτίωσης_θέσης-dffbe619 Βεβαίωση υπηρεσίας-979f36c0 1941_email_υπηρεσιών-703a317f

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ23-ΠΕ30

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16/12/2020 έως Δευτέρα 21/12/2020 Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση_16-12_ανακοιν 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β-667123c3 Αντίγραφο του Ι ΙΙ ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ23-30_16-12-ef409984

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις διευκολύνσεις του ΕΕΠ, ΕΒΠ και των εκπαιδευτικών λόγω covid 19. adeiesΛήψη

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ Πελοποννήσου

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069632, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΕΣΥ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΖΒΡ46ΜΤΛΗ-ΓΛ4

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οδηγίες/δικαιολογητικά για τη Διαδικασία Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριών σε ΚΕΣΥ

Οι αναπληρωτές/τριες, που προσελήφθησαν για τα ΚΕΣΥ  αφού ετοιμάσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ακολουθούν τα παρακάτω βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους. Προσέλευση στο ΚΕΣΥ που τοποθετήθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας στη 1 ή 2 Σεπτεμβρίου: Όλοι οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στο ΚΕΣΥ που τοποθετήθηκαν και  υπογράφουν:  α) την σύμβασή τους εις τριπλούν [θα υπάρχει έτοιμη στο ΚΕΣΥ] β) την πράξη ανάληψης υπηρεσίας [κατεβάστε το έντυπο] καταθέτουν: αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μόνιμοι διορισμοί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πελοποννησου

Πίνακας διορισμών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δείτε τον συνημμένο πίνακα Επισυναπτόμενα Αρχεία: Διορισμοί_ΕΑΕ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση