Κατηγορία: Ειδική Αγωγή

“Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών” Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/18-11-2022 (Β’5939) Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/18-11-2022 (Β’5939) Υπουργικής Απόφασης «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» Επισυναπτόμενα Αρχεία: σχέδιο για τροπ Υ.Α-b09e863b 143616 Ε3 18 11 2022 Β 5939-046bd4a4 ΦΕΚ 6475_τΒ_Τροποποίηση ΥΑ Εισαγωγικής-8b951c24

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ειδική Πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 14-12-2022 έως και Τρίτη 20-12-2022 Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1η Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-f9889a1f

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οδηγίες/δικαιολογητικά για τη Διαδικασία Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριών σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ.- ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι προσληφθέντες στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης μέσω του https://opsyd.sch.gr/, την Τρίτη 22-11-2022. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αναπληρωτές/τριες, αφού ετοιμάσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ακολουθούν τα εξής βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους. 1ο Βήμα: Προσέλευση στο φορέα πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας 24 και 25 Νοεμβρίου από ώρα 08:00 έως 14:00 Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (όσοι προσελήφθησαν στα ΚΕΔΑΣΥ).Στα ΣΔΕΥ (όσοι προσελήφθησαν στα ΣΔΕΥ). Κατάθεση προς έλεγχο των ακόλουθων δικαιολογητικών: 1. Ψηφιακό...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εγκύκλιος απόσπασης νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία Επισυναπτόμενα Αρχεία: Εγκύκλιος για αποσπάσεις νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022_ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44-e4ea7b37 Αίτηση απόσπασης-67bd979d

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενα Αρχεία: 5290 ΨΟ2Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΓΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΔΕΥ-7dd3a3c0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΕΠ ΕΒΠ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛ ΥΠΑΙΘ_ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60-096c0b4b

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μεταθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιος μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21-02-2022 έως 28-02-2022 και ώρα 23:59. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενα Αρχεία: Εγκύκλιος μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7-d8fc4b50

Συνεχίστε την ανάγνωση