Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο

προκήρυξη ΑΣΕΠ-Ενημέρωση ΟΠΣΥΔ