Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Οργανόγραμμα

 1. Περιφερειακός Διευθυντής

  1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

   1. Τμήμα Διοικητικού

   2. Τμήμα Προσωπικού

   3. Τμήμα Οικονομικού

   4. Τμήμα Πληρ/κης και Νέων Τεχν/γιών

  2. ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου

   1. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

   2. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία

   3. Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

  3. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

   1. ΔΠΕ Αργολίδας

   2. ΔΠΕ Αρκαδίας

   3. ΔΠΕ Κορινθίας

   4. ΔΠΕ Λακωνίας

   5. ΔΠΕ Μεσσηνίας

  4. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

   1. ΔΠΕ Αργολίδας

   2. ΔΠΕ Αρκαδίας

   3. ΔΠΕ Κορινθίας

   4. ΔΠΕ Λακωνίας

   5. ΔΠΕ Μεσσηνίας

  5. Συλλογικά Όργανα

   1. ΑΠΥΣΠΕ

   2. ΑΠΥΣΔΕ

   3. ΠΥΣΕΕΠ

   4. ΠΥΣΔΙΠ