Οργανόγραμμα

 1. Περιφερειακός Διευθυντής

  1. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

   1. Τμήμα Διοικητικού

   2. Τμήμα Προσωπικού

   3. Τμήμα Οικονομικού

   4. Τμήμα Πληρ/κης και Νέων Τεχν/γιών

  2. ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου

   1. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

   2. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία

   3. Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

  3. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

   1. ΔΠΕ Αργολίδας

   2. ΔΠΕ Αρκαδίας

   3. ΔΠΕ Κορινθίας

   4. ΔΠΕ Λακωνίας

   5. ΔΠΕ Μεσσηνίας

  4. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

   1. ΔΠΕ Αργολίδας

   2. ΔΠΕ Αρκαδίας

   3. ΔΠΕ Κορινθίας

   4. ΔΠΕ Λακωνίας

   5. ΔΠΕ Μεσσηνίας

  5. Συλλογικά Όργανα

   1. ΑΠΥΣΠΕ

   2. ΑΠΥΣΔΕ

   3. ΠΥΣΕΕΠ

   4. ΠΥΣΔΙΠ