ΠΕΚΕΣ — ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Ακαδημίας 12, Τρίπολη 22131

Ιστοσελίδας του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου: https://blogs.sch.gr/pekespelop/

Τηλέφωνα: 2710 227321,2710 238314, 2710 233312

Fax:  2710 238315

email: 

pekespelop[at]gmail.com

Κατανομή σχολικών μονάδων σε Συμβούλους Εκπαίδευσης