Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ηλ. Υπηρεσίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να βρουν βεβαιώσεις αποδοχών με την χρήση των κωδικών του taxis.

Κεντρικό μητρώο σχολικών μονάδων της χώρας. (υπηρεσία του sch.gr)

H υπηρεσία «Κεντρικό Μητρώο ΠΣΔ» παρέχει τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης στα βασικά αλλά και τα δικτυακά στοιχεία των μονάδων που εξυπηρετεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σε ένα φιλικό και προσωποποιημένο περιβάλλον.

Είσοδος στην υπηρεσία

Χάρτης σχολικών μονάδων της χώρας (υπηρεσία του sch.gr)

Είσοδος στην υπηρεσία

Μέτρηση χιλιομετρικών αποστάσεων (υπηρεσία της ΓΓ Υποδομών)

Είσοδος στην υπηρεσία

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης (υπηρεσία του gov.gr)

Είσοδος στην υπηρεσία

Έκδοση εξουσιοδότησης (υπηρεσία του gov.gr)

Είσοδος στην υπηρεσία