Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25-05-2022 και ώρα 23:59.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΑΣΕΠ, ΕΑΕ, προκήρυξη, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ