Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολ. έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 07-07-2020 μέχρι 15-07-2020 και ώρα 15:00.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Επισυνάπτεται και το επικαιροποιημένο Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού που συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

απόσπαση εξωτερικό